БЪЛГАРСКИ ENGLISH

Контакти

Адрес: гр. София, район Надежда,
кв. Илиянци, ул. „Складова база” №1

Връзка с нас:

Име, длъжностСлужебен телефонМобилен телефонEmail
МАРТИН ПЪРВАНОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР02/93627010889 552 850m.parvanov@chimsnab-bulgaria.com
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ02/93812060885 87 41 56s.dimitrova@chimsnab-bulgaria.com
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ02/93812060885 87 41 56s.dimitrova@chimsnab-bulgaria.com
МАРГАРИТА НИКОЛОВА - ОРГАНИЗАТОР СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ02/93170310887 61 84 44nikolova@chimsnab-bulgaria.com
ЕЛЕНА ДИМОВА - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ02/93170300896 73 90 15el_dimova@abv.bg
КРАСИМИР БУРМОВ - СПЕЦИАЛИСТ СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ02/93830630889 80 05 98burmov@chimsnab-bulgaria.com