БЪЛГАРСКИ ENGLISH

СКЛАДОВA БАЗА

БАЗА ХИМСНАБ
Активирзп, кв.м.
Земя база Химснаб-УПИ IIIр кв.7,м."НПЗ Илиенци-Запад"- II част52545
Склад за автогуми670
Склад тип холандски300
Метално хале за селскостопанска техника400
Фирмен магазин200
Автобояджийски сервиз500
Склад за бои1255
Склад за каучукови издилия корпус 24270
Склад за течна химия660
Административна двуетажна сграда230
Складове на жп рампа корпус 21105
Складове на жп рампа корпус 11900
Автосервиз за ремонт на двг и реглаж на ходова частна 2 етажа с навеси300
Склад бои и химикали корпус 14450
Бензиностанция с две колонки
Индустриален жп коловоз 250 метра
БАЗА СОФГЕОПРОУЧВАНЕ
Активирзп, кв.м.
Земя-база Илиянци-парцел 1,кв.1,м.Илиенци-изток,р-н Сердика54220
Административна четириетажна сграда460
Апартамент гарсониера в с. челопеч39
Административна двуетажна сграда в гр. Пазарджик240
Диагностичен пункт200
Склад за дървени материали и машини1095
Склад за основни средства760
Склад тип холандски 4 броя300
Склад тип холандски500
Автотранспортна и сервизна работилница900
Химическа лаборатория1985
Ковашки и тръбонарезен цех300
Столова615
Стругарни и акумулаторно отделение510
Техническа работилница1100
Централни складове770
ФИРМЕН МАГАЗИН БЛАГОЕВГРАД
Активирзп, кв.м.
Фирмен магазин Благоевград300
БАЗА РЪСОВО
Активирзп, кв.м.
ЗЕМЯ-с.Калояновец -УПИ №000047,"Промишлена зона-обл.Ст.Загора13999
Административна двуетажна сграда300
Работилница за обработка на скални проби420
Сервизна работилница260
БАЗА КАЛОЯНОВЕЦ
Активирзп, кв.м.
ЗЕМЯ-с.Калояновец -УПИ №000047,"Промишлена зона-обл.Ст.Загора89999
Цех за производство на трикомпонентни торове970
Цех за производство на опаковки1010
Цех за преработка на трикомпонентни торове910
Бункер за суровини на трикомпонентни торове200
Топлоцентрала265
Помпена станция за вода90
Пречистватена станция за битови отпадъци95
Битова сграда160
Покрито жп разтоварище335
БАЗА КАЗАНЛЪК
Активирзп, кв.м.
Земя-Казанлък-УПИ IV, кв.33, ул.Козлодуй 70, Промишл. зона14254
Автокантар15
Лаборатория40
Магазин40
Административна двуетажна сграда втори етаж410
Склад за зърно1105
Мелница със силози620
Склад за готова продукция720
Склад резервни части220
Трафопост85
Ремонтна работилница95
БАЗА БУРГАС
Активирзп, кв.м.
Производствена база в УПИ №179, Северна промишлеа зона , гр. Бургас, състояща се от 36 броя сгради и халета, в т.ч7332
Метални халета - 3 броя4014
Промишлени сгради - 12 броя1365
Търговска сграда60
3-ти и 4-ти етаж от административна сграда234
Силози с височина 35 метра - 12 броя300
Земя ПИ №587, местност Острицата-2, в землището на с. Банево620
БАЗА ВАРНА
Активирзп, кв.м.
Административна сграда4100
Столова1030
Културен дом270
БАЗА ТОПОЛОВО
Активирзп, кв.м.
Земя - с.Тополово - ПИ №1, кв.2523350
Административна сграда590
Дървена сглобяема къща165
Хале за готова продукция1230
Производствена сграда1150
Парокотелно170
Пресово помещение385
Производствено помещение1000
Трафопост360
Складово стопанство610
Склад за материали180
Галерия:

Адрес: гр. София, район Надежда, кв. Илиянци, ул. "Складова база" №1

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: гр.София, р-н Сердика, бул.Илиянци №123

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: гр.Благоевград,бул.Св.Св.Кирил и Методий №5

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: с. Ръсово, област Кюстендил

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: с. Калояновец, обл. Стара Загора

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: гр.Казанлък, ул.Козлодуй №70

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: гр.Бургас, Северна промишлена зона

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: гр.Варна,бул.Владислав Варненчик №277

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com

Галерия:

Адрес: с. Тополово, обл. Пловдив, общ. Асеновград

Лице за контакт: Константин Василев,
Тел: 0889908383,
Email: vasilev@chimsnab-bulgaria.com