БЪЛГАРСКИ ENGLISH

СВОБОДНИ СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

АВТОСЕРВИЗ БОЯДЖИЙСКИ

Адрес: гр. София, район Надежда, кв. Илиянци, ул. "Складова база" №1

АВТОСЕРВИЗ МЕХАНИЧЕН

Адрес: гр. София, район Надежда, кв. Илиянци, ул. "Складова база" №1